top of page

איך מתקינים את הלוחית על גבי הקורקינט\אופניים חשמליות

Untitled-4 (1).png
Untitled (64).png


 מכיון שברוב הקורקינטים אין מקום להתקין את הלוחית בחלקו האחורי של הכלי החוק מאפשר התקנה של הלוחית בחלקו הקדמי של הכלי. יש מספר דרכים לעשות זאת הראשונה היא לחבר את הלוחית על גבי התיק נשיאה אם קיים בעזרת סיכות ביטחון או נעצי בד הדרך השנייה והטובה ביותר והיא לרכוש תושבת ללוחית רישוי של קורקינט אשר חובקת את מוט הכידון ומאפשרת התקנה מאובטחת ויציבה של הלוחית

התקנת לוחית רישוי על קורקינט חשמלי

התקנת לוחית רישוי על אופניים חשמליות


ברוב האופניים החשמליות יש מקום להתקין את הלוחית בחלקם האחורי של האופניים לדוגמא על גבי הארגז,סבל או מושב הרכבה, במידה ולא קיים משטח עליו אפשר להתקין את הלוחית ניתן לרכוש תושבת ללוחית רישוי לאופניים חשמליים אשר מתחברת לפנס האחורי ומאפשרת התקנה חזקה ומאובטחת של הלוחית רישוי

תופסן ללוחית רישוי באופניים חשמליים
bottom of page